Πίτουρο βρώμης βιολογικό 250 γρ 'Βιόδωρος Γαία'Πίτουρο βρώμης βιολογικό Βιόδωρος Γαία 
Προϊόν βιολογικής γεωργίας
Προέλευση Γερμανία
Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007
Βάρος 250 γρ