Πίτουρο βρώμης βιολογικό 'Βιόδωρος Γαία'Πίτουρο βρώμης
Προϊόν βιολογικής γεωργίας
Προέλευση Γερμανία
Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007
Βάρος 250 γρ