Πίτουρο βρώμης βιολογικό Πέλλας 'Βιόδωρος Γαία'


Αγροτικό προϊόν περιορισμένης παραγωγής, 
υψηλής ποιότητας από την Πέλλα 
από γηγενή τοπικό σπόρο!
Ελληνικά βιολογικά προϊόντα 'Βιόδωρος Γαία'

Πίτουρο βρώμης Πέλλας βιολογικό Βιόδωρος Γαία 
Προϊόν βιολογικής γεωργίας 
Προέλευση Πέλλα 
Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007 
Βάρος 300 & 500γρ