Πληγούρι Ημαθίας βιολογικό 'Βιόδωρος Γαία'Αγροτικό προϊόν περιορισμένης παραγωγής 
υψηλής ποιότητας από την Ημαθία
Ελληνικά βιολογικά προϊόντα 'Βιόδωρος Γαία'
Ποιότητα, που...ξεχωρίζει!
Πληγούρι Ημαθίας βιολογικό Βιόδωρος Γαία' 
Προϊόν βιολογικής γεωργίας
Προέλευση Ημαθίας 
Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007
Βάρος 500γρ