Πληγούρι βιολογικό 'Βιόδωρος Γαία'Πληγούρι βιολογικό
Προϊόν βιολογικής γεωργίας
Προέλευση Θεσσαλία
Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007
Βάρος 500γρ