Πληγούρι βιολογικό Ημαθίας 'Βιόδωρος Γαία'Πληγούρι βιολογικό Βιόδωρος Γαία' 
Προϊόν βιολογικής γεωργίας
Προέλευση Ημαθίας 
Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007
Βάρος 500γρ