Πληγούρι χειροποίητο Βέροιας βιολογικό 'Βιόδωρος Γαία'


Αυθεντική γεύση!
Αγροτικό προϊόν περιορισμένης παραγωγής
υψηλής ποιότητας από την Βέροια.
Ελληνικά βιολογικά προϊόντα 'Βιόδωρος Γαία'

Πληγούρι  χειροποίητο Βέροιας βιολογικό 'Βιόδωρος Γαία' 
Προϊόν βιολογικής γεωργίας
Προέλευση Βέροια 
Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007 
Βάρος 500γρ