Αυθεντική γεύση!
                                                Αγροτικό προϊόν μικρού βιοκαλλιεργητή 
                                                    υψηλής ποιότητας από τημ Βέροια.
                                             Ελληνικά βιολογικά προϊόντα 'Βιόδωρος Γαία'
Πληγούρι βιολογικό χειροποίητο Βέροιας 'Βιόδωρος Γαία' 
Προϊόν βιολογικής γεωργίας
Προέλευση Βέροια
Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007 
Βάρος 500γρ