Πληγούρι Δίκοκκου Σιταριού βιολογικό 'Βιόδωρος Γαία'Πληγούρι  Δίκοκκου Σιταριού βιολογικό
Προϊόν βιολογικής γεωργίας
Προέλευση Ιταλία
Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007
Βάρος 500 γρ