Σιμιγδάλι σταριού βιολογικό 'Βιόδωρος Γαία'Σιμιγδάλι σταριού βιολογικό 
Προϊόν βιολογικής γεωργίας 
Προέλευση Ιταλία
Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007 
Βάρος 500 γρ