Ρύζι άγριο βιολογικό 'Βιόδωρος Γαία'Ρύζι άγριο βιολογικό Βιόδωρος Γαία 
Προϊόν βιολογικής γεωργίας
Προέλευση Καναδάς
Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007
Βάρος 200γρ