Ρύζι Ανάμεικτο βιολογικό 'Βιόδωρος Γαία'Ρύζι Ανάμεικτο βιολογικό 'Βιόδωρος Γαία'
Προϊόν βιολογικής γεωργίας
Προϊόν εισαγωγής
Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007
Βάρος 500γρ