Ρύζι Ανάμεικτο βιολογικό 'Βιόδωρος Γαία'Ρύζι Ανάμεικτο βιολογικό 'Βιόδωρος Γαία'
Προϊόν βιολογικής γεωργίας
Προϊόν εισαγωγής
Συστατικά: ρύζι κασταννό* μεσολογγίου, ρύζι κόκκινο*, ρύζι άγριο* 
Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007
Βάρος 500γρ