Ρύζι Ανάμεικτο βιολογικό με καστανό μεσολογγίου 'Βιόδωρος Γαία'Ρύζι Ανάμεικτο βιολογικό με καστανό μεσολογγίου 'Βιόδωρος Γαία' 
Προϊόν βιολογικής γεωργίας
Προϊόν εισαγωγής
Συστατικά: ρύζι καστανό* μεσολογγίου, ρύζι κόκκινο*, ρύζι άγριο* 
Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007
Βάρος 500γρ