Ρύζι κοντό αναποφλείωτο βιολογικό 'Βιόδωρος Γαία'Ρύζι κοντό αναποφλείωτο βιολογικό
Προϊόν βιολογικής γεωργίας
Προέλευση Ιταλία
Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007
Βάρος 500γρ