Ρύζι Νυχάκι βιολογικό 'Βιόδωρος Γαία'


Ρύζι Νυχάκι βιολογικό
Προϊόν βιολογικής γεωργίας
Προέλευση Μεσολόγγι
Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007
Βάρος 500γρ