Ρύζι Παρμπόιλντ βιολογικό 'Βιόδωρος Γαία'Ρύζι Παρμπόιλντ βιολογικό
Προϊόν βιολογικής γεωργίας
Προέλευση Θεσσαλονίκη
Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007
Βάρος 500γρ