Ρύζι αρωματικό βιολογικό τ. μπασμάτι λευκό 'Μεσολογγίου γεύσεις' Καραχάλιος ΣπύροςΡύζι αρωματικό τ. μπασμάτι λευκό  βιολογικό
Προϊόν βιολογικής γεωργίας
Προέλευση Μεσολόγγι
Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007 
Βάρος 500γρ