Ρύζι κίτρινο βιολογικό (παρμπόιλντ) 'Μεσολογγίου γεύσεις' Καραχάλιος Σπύρος


Ρύζι Κίτρινο (παρμπόιλντ)  βιολογικό Καραχάλιος
Προϊόν βιολογικής γεωργίας
Προέλευση Μεσολόγγι
Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007
Βάρος 500γρ