Ηλιόσπορος ψίχα βιολογικός 'Βιόδωρος Γαία'Ηλιόσπορος ψίχα βιολογικός
Προϊόν βιολογικής γεωργίας
Προέλευση Κίνα
Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007
Βάρος 250 γρ