Λιναρόσπορος χρυσός βιολογικός Θεσσαλίας 'Βιόδωρος Γαία'


Αγροτικό προϊόν μικρού βιοκαλλιεργητή υψηλής ποιότητας
& τοπικής ποικιλίας από την Θεσσαλία
Ελληνικά βιολογικά προϊόντα 'Βιόδωρος Γαία'
Λιναρόσπορος χρυσός βιολογικός Θεσσαλίας 'Βιόδωρος Γαία'  
Προϊόν βιολογικής γεωργίας 
Προέλευση Θεσσαλία
Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007 
Βάρος 400 γρ