Λιναρόσπορος Καφέ Κοπανιστός Θεσσαλίας 'Βιόδωρος Γαία' ΒΙΟ


Αγροτικό προϊόν μικρού βιοκαλλιεργητή υψηλής ποιότητας
& τοπικής ποικιλίας από την Θεσσαλία
Ελληνικά βιολογικά προϊόντα 'Βιόδωρος Γαία'
Λιναρόσπορος Καφέ κοπανιστός Θεσσαλίας 'Βιόδωρος Γαία' ΒΙΟ
Προϊόν βιολογικής γεωργίας
Προέλευση Θεσσαλία
Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007
Βάρος  250γρ