Σουσάμι βιολογικό 'Βιόδωρος Γαία'Σουσάμι βιολογικό
Προϊόν βιολογικής γεωργίας 
Προέλευση Ηλεία
Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007 
Βάρος 250 γρ