Σουσάμι βιολογικό Ελληνικό αναποφλοίωτο 'Βιόδωρος Γαία'


          Αγροτικό προϊόν μικρού βιοκαλλιεργητή υψηλής ποιότητας
& τοπικής ποικιλίας από την Ηλεία
Ελληνικά βιολογικά προϊόντα 'Βιόδωρος Γαία'
Σουσάμι Ελληνικό βιολογικό 'Βιόδωρος Γαία' 
Προϊόν βιολογικής γεωργίας 
Προέλευση Ηλεία
Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007 
Βάρος 250 γρ