Αμυγδαλόψυχα βιολογική 'Βιόδωρος Γαία'Αμυγδαλόψυχα βιολογική
Προϊόν βιολογικής γεωργίας
Προέλευση Τύρναβος
Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007
Βάρος 150γρ