Αμυγδαλόψιχα βιολογική Ελασσόνας 'Βιόδωρος Γαία'

ελληνικά βιολογικά προϊόντα 'Βιόδωρος Γαία'
Αγροτικό προϊόν περιορισμένης παραγωγής 
υψηλής ποιότητας από την Ελασσόνα.
Ελληνικά βιολογικά προϊόντα εκλεκτής ποιότητας, 
'Βιόδωρος Γαία' 

Αμυγδαλόψιχα βιολογική  Ελασσόνας 'Βιόδωρος Γαία'
Προϊόν βιολογικής γεωργίας
Προέλευση Ελασσόνα
Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007
Βάρος 150γρ