Αμυγδαλόψυχα ψημένη σε ξυλόφουρνο βιολογική 'Βιόδωρος Γαία'Αμυγδαλόψυχα ψημένη σε ξυλόφουρνο βιολογική
Προϊόν βιολογικής γεωργίας
Προέλευση Μέγαρα
Συστατικά : Αμυγδαλόψυχα ψημένη*, αλάτι
Όπου * Προϊόν βιολογικής γεωργίας
Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007
Βάρος 350γρ

Προτεινόμενη