Καρυδόψιχα βιολογική Ελασσόνας 'Βιόδωρος Γαία'

Ελληνικά βιολογικά προϊόντα εκλεκτής ποιότητας, 'Βιόδωρος Γαία'
Αγροτικό προϊόν περιορισμένης παραγωγής 
υψηλής ποιότητας από την Ελασσόνα.
Ελληνικά βιολογικά προϊόντα εκλεκτής ποιότητας, 
'Βιόδωρος Γαία' 

Καρυδόψιχα βιολογική Ελασσόνας 'Βιόδωρος Γαία' 
Προϊόν βιολογικής γεωργίας 
Προέλευση Ελασσόνα 
Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007
Βάρος 150γρ