Καρυδόψιχα βιολογική 'Βιόδωρος Γαία'
Καρυδόψιχα βιολογική
Προϊόν βιολογικής γεωργίας
Προέλευση Ελασσόνα
Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007
Βάρος 150γρ