Κάσιους βιολογικό 'Βιόδωρος Γαία'Κάσιους βιολογικό 
Προϊόν βιολογικής γεωργίας 
Προέλευση Βιετνάμ
Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007 
Βάρος 150 γρ