Φουντούκια ΒΙΟ 'Maitre Prunille'Φουντούκια ΒΙΟ 'Maitre Prunille' 
Προϊόν βιολογικής γεωργίας 
Προέλευση Γαλλία 

Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007 
Βάρος 200 γρ