Φυστίκι Βραζιλίας βιολογικό 'Βιόδωρος Γαία'Φυστίκι Βραζιλίας βιολογικό 'Βιόδωρος Γαία' 
Προϊόν βιολογικής γεωργίας 
Προϊόν Βολιβίας
Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007 
Βάρος 100 γρ