Φυστίκι κελυφωτό βιολογικό 200γρ 'Βιόδωρος Γαία'Φυστίκι κελυφωτό βιολογικό
Προϊόν βιολογικής γεωργίας
Προέλευση Μέγαρα
Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007
Βάρος 200γρ