Φυστίκι κελυφωτό βιολογικό ψημένο 200γρ 'Βιόδωρος Γαία'Φυστίκι κελυφωτό βιολογικό ψημένο
Προϊόν βιολογικής γεωργίας
Προέλευση Μέγαρα
Συστατικά : φυστίκι κελυφωτό ψημένο*, αλάτι
Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007
Όπου * Προϊόν βιολογικής γεωργίας
Βάρος 200γρ