Κοχυλάκι βιολογικό λευκό από Δίκοκκο σιτάρι 'Βιόδωρος Γαία'Κοχυλάκι βιολογικό λευκό 
από Δίκοκκο σιτάρι 

Προϊόν βιολογικής γεωργίας
Προέλευση Ελλάδα
Χρόνος βρασμού 7-8 λεπτά
Συστατικά : Αλεύρι από δίκοκκο σιτάρι* λευκό, νερό
Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007 
Όπου * Προϊόν βιολογικής γεωργίας
Βάρος 400γρ