Λαζάνια φαρδιά βιολογικά από δίκοκκο σιτάρι 'Βιόδωρος Γαία'Λαζάνια φαρδιά από δίκοκκο σιτάρι ολικής 
Προϊόν βιολογικής γεωργίας 
Προέλευση Ελλάδα 
Χρόνος βρασμού 4 λεπτά 
Συστατικά : Αλεύρι από δίκοκκο σιτάρι* ολικής, νερό 
Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007 
Όπου * Προϊόν βιολογικής γεωργίας 
Βάρος 400γρ