Πέννες από Δίκοκκο σιτάρι ολικής 'Βιόδωρος Γαία'Πέννες από Δίκοκκο σιτάρι ολικής
Προϊόν βιολογικής γεωργίας
Προέλευση Ελλάδα
Χρόνος βρασμού 7 λεπτά
Συστατικά : Αλεύρι από δίκοκκο σιτάρι* ολικής, νερό
Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007 
Όπου * Προϊόν βιολογικής γεωργίας
Βάρος 400γρ