Ταλιατέλες από δίκοκκο σιτάρι ολικής 'Βιόδωρος Γαία'

Ταλιατέλες
Από Δίκοκκο σιτάρι ολικής

Προϊόν βιολογικής γεωργίας
Προέλευση Ελλάδα
Χρόνος βρασμού 9 λεπτά
Συστατικά : Αλεύρι από δίκοκκο σιτάρι* ολικής, νερό
Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007
Όπου * Προϊόν βιολογικής γεωργίας

Βάρος 400γρ