Ταλιατέλες βιολογικές λευκές από δίκοκκο σιτάρι 'Βιόδωρος Γαία'Ταλιατέλες βιολογικές λευκές 
από Δίκοκκο σιτάρι 
Προϊόν βιολογικής γεωργίας
Προέλευση Ελλάδα
Χρόνος βρασμού 9 λεπτά
Συστατικά : Αλεύρι από δίκοκκο σιτάρι* λευκό, νερό
Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007 
Όπου * Προϊόν βιολογικής γεωργίας

Βάρος 400γρ