Βίδες δίκοκκο σιτάρι από 100% ελληνικό σιμιγδάλι 'Βιόδωρος Γαία'
Βίδες 
δίκοκκο σιτάρι από 100% ελληνικό σιμιγδάλι 'Βιόδωρος Γαία' 

Προϊόν βιολογικής γεωργίας
Προέλευση Ελλάδα
Χρόνος βρασμού 5 λεπτά
Συστατικά : σιμιγδάλι  δίκοκκου σκληρού σίτου*, νερό
Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007
Όπου * Προϊόν βιολογικής γεωργίας
Βάρος 350γρ