Ταλιατέλες δίκοκκο σιτάρι από 100% ελληνικό σιμιγδάλι 'Βιόδωρος Γαία'

Ταλιατέλες
δίκοκκο σιτάρι  100% ελληνικό σιμιγδάλι 'Βιόδωρος Γαία'
Προϊόν βιολογικής γεωργίας
Προέλευση Ελλάδα
Χρόνος βρασμού 5 λεπτά
Συστατικά : Αλεύρι από δίκοκκο σιτάρι* ολικής, νερό
Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007
Όπου * Προϊόν βιολογικής γεωργίας

Βάρος 300γρ