Χυλοπιτάκι λευκό βιολογικό από 100% ελληνικό σιμιγδάλι 'Βιόδωρος Γαία'Χυλοπιτάκι λευκό  100% ελληνικό σιμιγδάλι 'Βιόδωρος Γαία'  
Προϊόν βιολογικής γεωργίας 
Προέλευση Ελλάδα
Συστατικά : σιμιγδάλι σκληρού σίτου*, νερό
Χρόνος βρασμού 5 λεπτά
Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007 
Όπου * Προϊόν βιολογικής γεωργίας
Βάρος 400 γρ