Βίδες βιολογικές τρίχρωμες από 100% ελληνικό σιμιγδάλι 'Βιόδωρος Γαία'Βίδες τρίχρωμες από 100% ελληνικό σιμιγδάλι  'Βιόδωρος Γαία' 
Προϊόν βιολογικής γεωργίας 
Προέλευση Ελλάδα
Συστατικά : σιμιγδάλι σκληρού σίτου*, σπανάκι*, κόκκινη πιπεριά*, ντομάτα*, νερό
Χρόνος βρασμού  λεπτά
Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007 
Όπου * Προϊόν βιολογικής γεωργίας
Βάρος 370 γρ