Λαζανάκι χειροποίητο από Δίκοκκο σιτάρι 'Βιόδωρος Γαία'Λαζανάκι χειροποίητο από Δίκοκκο σιτάρι
Προϊόν βιολογικής γεωργίας
Προέλευση Μέγαρα
Συστατικά : Αλεύρι από δίκοκκο σιτάρι* ολικής, νερό
Χρόνος βρασμού 2-3 λεπτά
Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007
Όπου * Προϊόν βιολογικής γεωργίας
Βάρος 250 γρ