Λαζανάκι χειροποίητο από Δίκοκκο σιτάρι με κατσικίσιο γάλα 'Βιόδωρος Γαία'
Λαζανάκι χειροποίητο από Δίκοκκο σιτάρι με κατσικίσιο γάλα
Προϊόν βιολογικής γεωργίας
Προέλευση Μέγαρα
Συστατικά : Αλεύρι από δίκοκκο σιτάρι* ολικής, κατσικίσιο γάλα*, αυγά*, αλάτι
Χρόνος βρασμού 2-3 λεπτά
Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007
Όπου * Προϊόν βιολογικής γεωργίας
Βάρος 250 γρ