Παραδοσιακές Βίδες κάνναβης από 100% ελληνικό σιμιγδάλι Ημαθίας 'Βιόδωρος Γαία'Παραδοσιακές Βίδες  κάνναβης  100% ελληνικό σιμιγδάλι 'Βιόδωρος Γαία' 
Προϊόν βιολογικής γεωργίας 
Προέλευση Ημαθία 
Συστατικά : σιμιγδάλι σκληρού σίτου*, αλεύρι κάνναβης*, νερό
Χρόνος βρασμού 5 λεπτά
Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007 
Όπου * Προϊόν βιολογικής γεωργίας
Βάρος 250 γρ