Αλάτι Μεσολογγίου

Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου φυσικό ανεπεξέργαστο