Αλάτι χονδρό φυσικό ανεπεξέργαστο

Αλάτι χονδρό

Προέλευση Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου

Βάρος 1 κιλό