Αλάτι ψιλό φυσικό ανεπεξέργαστο

Αλάτι ψιλό

Προέλευση Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου

Βάρος 1 κιλό