Αλεύρι από δίκοκκο σιτάρι λευκό βιολογικό Ημαθίας 'Βιόδωρος Γαία'

Αλεύρι από Δίκοκκο Σιτάρι λευκό βιολογικό Ημαθίας 'Βιόδωρος Γαία'

Προϊόν βιολογικής γεωργίας

Προέλευση Ημαθία

Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007

Βάρος 1κιλό

Αγροτικό προϊόν περιορισμένης παραγωγής υψηλής ποιότητας από την Ημαθία