Αλεύρι από δίκοκκο σιτάρι ολικής βιολογικό Ημαθίας 'Βιόδωρος Γαία'

Αλεύρι βιολογικό από δίκοκκο σιτάρι ολικής 'Βιόδωρος Γαία'

Προϊόν βιολογικής γεωργίας

Προέλευση Ημαθία

Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007

Βάρος 1 κιλό

Αγροτικό προϊόν περιορισμένης παραγωγής υψηλής ποιότητας από την Ημαθία