Χαρουπάλευρο βιολογικό Βιόδωρος Γαία

Χαρουπάλευρο βιολογικό Βιόδωρος Γαία

Προϊόν βιολογικής γεωργίας

Προέλευση Κύπρος

Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007

Βάρος 200γρ