Δίκοκκο σιτάρι σπόρος Γρεβενών βιολογικός 'Βιόδωρος Γαία'

Δίκοκκο σιτάρι σπόρος Γρεβενών βιολογικός

Προϊόν βιολογικής γεωργίας

Προέλευση Γρεβενά

Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007

Βάρος 500 γρ

Αγροτικό προϊόν περιορισμένης παραγωγής υψηλής ποιότητας από τα Γρεβενά