Ποπ κινόα 'Βιόδωρος Γαία' ΒΙΟ

Ποπ κινόα βιολογικό

Προϊόν βιολογικής γεωργίας

Προϊόν Βολιβίας

Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007

Βάρος 100γρ