Ποπ ντίνκελ με μέλι βιολογικό 'Βιόδωρος Γαία'

Ποπ ντίνκελ με μέλι βιολογικό 'Βιόδωρος Γαία'

Προϊόν βιολογικής γεωργίας

Προϊόν Γερμανίας

Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007

Βάρος 150 γρ