Κριθαράκι λευκό βιολογικό από 100% ελληνικό σιμιγδάλι 'Βιόδωρος Γαία'

Κριθαράκι λευκό 100% ελληνικό σιμιγδάλι 'Βιόδωρος Γαία'

Προϊόν βιολογικής γεωργίας

Προέλευση Ελλάδα

Συστατικά : σιμιγδάλι σκληρού σίτου*, νερό

Χρόνος βρασμού 5 λεπτά

Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007

Όπου * Προϊόν βιολογικής γεωργίας

Βάρος 400 γρ