Κανέλα Κεϋλάνης ξύλο βιολογική 'Βιόδωρος Γαία'

Κανέλα Κεϋλάνης ξύλο βιολογική Βιόδωρος γαία

Προϊόν βιολογικής γεωργίας

Προέλευση Σρι Λάνκα

Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007

Βάρος 50 γρ