Κανέλα Κεϋλάνης σκόνη βιολογική 'Βιόδωρος Γαία'

Κανέλα Κεϋλάνης σκόνη 'Βιόδωρος Γαία'

Προϊόν βιολογικής γεωργίας

Προέλευση Σρι Λάνκα

Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007

Βάρος 50 γρ