Νιφάδες βρώμης λεπτές 'Βιόδωρος Γαία' ΒΙΟ

Νιφάδες βρώμης βιολογικές λεπτές 'Βιόδωρος Γαία'

Προϊόν βιολογικής γεωργίας

Πρέλευση Γερμανία

Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007

Βάρος 500 γρ